SJU TRÄDGÅRDAR

Uppmälby är en nyttoträdgård, ett litet biodynamiskt jordbruk på 9 hektar som sedan 1974 drivs med inriktning på självhushållning och med leverans  av biodynamiska produkter (grönsaker, mjöl, lamm mm) till skolor, daghem, hälsokost, restauranger, och privatpersoner. Vi eftersträvar balans mellan grönsaksodling, jordbruk och djurhållning, balans mellan produktion och efterfrågan och mellan nytta och nöje.

Vi vill se gården som en självständig individuell, sluten enhet där nyckelorden är självförsörjning, frivillig enkelhet, mångfald och kretslopp i balans.

I mån av tid och möjlighet, tar vi emot besökare. En visning tar lite drygt en timme.


Avgiften för ett besök i Uppmälby

är samma som för övriga Sju Trädgårdar:

100 kronor/person. Minimiavgiften för ett besök är 1000 kronor.

Önkas någon form av förtäring, tillkommer en avgift enligt överenskommelse.


Kontaktuppgifter

Sonja & Harald Speer

Uppmälby

646 95 Björnlunda


0158 - 206 28

Uppmälby har en nioårig växtföljd, ett konsekvent eftersträvat kretsloppstänkande

Här är Harald i arbete bland grön-vit-och rödkål

Grönsaksodlingarna har bårder av ringblommor av  nyttoskäl men också för estetikens skull

Djurhållningen är en viktig del av det biodynamiska jordbruket. Höns, får och ankor...

I varmbänkarna drivs grönsaker och kryddor redan från senvintern

Höet hässjas på traditionellt vis på Uppmälby

Mer om  UPPMÄLBY”   trädgård och jordbruk


Harald och Sonja Speer har belönats med Naturskyddsföreningens i Daga Gnesta  Sländanpris samt  Gnesta Kommuns Miljöpris


Gård och Torp            nr 6/2008

Sörmlandsbygden     Kontinuerliga reportage under 2009

Dagens Nyheter        “Gröna själar” 2009-06-23

Balder                        nr 4/2009

UPPMÄLBY

örtagården är en oas omgärdad av skyddande granhäck. I mitten står humlestören