SJU TRÄDGÅRDAR

Vid Mälarens strand, invid tullskrivarbostället från 1700-talet, har vi sedan 1992 en köksträdgård.

Den är uppbyggd och sköts, så som en storfamilj som flyttade ut på malmarna, kunde göra.

Grönsaker, rabarber , blomster och bär går in i Bellmanmuseets caférörelse och besökarna får se

en trädgård i funktion! Nyttan kombineras med nöjet av självsådda blomster.

När vi har visningar berättar vi om  1700-talets ekologiska och ekonomiska ideer om

trädgårdar och deras betydelse.


Avgiften för ett besök i Bellmansmuseets trädgård

är samma som för övriga Sju Trädgårdar:

100 kronor/person. Minimiavgiften för ett besök är 1000 kronor.

Önkas någon form av förtäring, tillkommer en avgift enligt överenskommelse.


Kontaktuppgifter

Christina Trapp och Lars Helgö

Bellmanmuseet, Stora Henriksvik

117 33 Stockholm-Långholmen

08 - 84 57 47

christina.trapp@telia.com 

Mer om     BELLMANSMUSEETSträdgård på Långholmen


Reportage    http://gardener.blogg.se/spaning/020706061729_bellman.html

Svd  10/8  2007

BELLMANMUSEET