SJU TRÄDGÅRDAR


På 30-talet ritade och byggde arkitekten Cyrillus Johansson sin egen villa på ett berg ovanför Askrikefjärden, på Lidingö. Vägen upp till huset går genom en blomsteräng, kantad av ljung, en och tallar. När man närmar sig höjden och huset blir mötet mellan det nordiska skärgårdslandskapet och den östasiatiska trädgårdsarkitekturen påtaglig. Huset och trädgården är fortfarande i familjens ägo och skötseln av trädgården sker med respekt för växter och djur som har anpassat sig till tidigare markanvändning och från naturen givna förutsättningar.

I mån av tid och möjlighet, tar vi emot besökare. En visning tar lite drygt en timme.


Avgiften för ett besök hos Arken

är samma som för övriga Sju Trädgårdar:

100 kronor/person. Minimiavgiften för ett besök är 1000 kronor.

Önkas någon form av förtäring, tillkommer en avgift enligt överenskommelse.


Kontaktuppgifter


Mats Lydén och Elise Sörgaard Lydén

Stövarstigen 3

181 46 Lidingö

08 - 765 11 94

elise.sorgaard@telia.com          www.matslyden.com


Mer om     ARKENS”     trädgård


”Drömträdgårdar – inspiration & idéer för din trädgård”

Av Pia Matsson,  Foto Helene Toresdotter, ICA bokförlag 2008 ISBN 978–91–534–2883-1

”Femina”, Nr 4 april 2005. Den lugna trädgården.

Av Pia Mattson, Foto Helene Toresdotter

”10 Villor”

Catrine Arvidsson, Maria Lindén, Roland Lundberg och Mona Solvin.

Projekt 2002 - 2003, under ledning av professor Fredric Bedoire. Avdelningen Restaureringskonst, Kungliga konsthögskolan.

”Utblick Landskap”

Utgiven av LAR, landskapsarkitekternas riksförbund

3-1998 ”Kineserna på Lidingön” av Lotte Möller

Femina”, Nr 1, januari 1998

”Generationerna vaktar över Cyrillus trädgård”

Av Tonie R Lewenhaupt, Foto Hans Hammarskiöld

”Utblick Landskap”

Utgiven av LAR, landskapsarkitekternas riksförbund

2-1995 ”Hem till landskapet” Torbjörn Andersson

”Europas trädgårdar”

Anna-Maria Blennow  Bokförlaget Signum, 1995. ISBN 91 – 87896 -22-2

”Villa och Trädgård, en studie av Cyrillus Johanssons Villa Arken på Lidingön”

av Helena Hegart, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. C-uppsats, vårterminen 1994. Handledare Anders Åman.

Karin Berglund   Samtal i trädgården 2012

  

Ängen

  

Utsikt mot fjärden

  

Gården

  

Enbacken

  

Lusthuset

  

Trappan upp mot gården

ARKEN